សាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី

KCE International School

KCE

国际学校

Contact Us:

+855 (0) 78 523 666
+855 (0) 87 523 666

Open Time:

07:30am-5:30pm
Sunday-Closed

អនុមោទនាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

Picture of Admin
Admin

July 20, 2023

គណៈគ្រប់គ្រង​ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃសាលាអន្ដរជាតិ ខេ ស៊ី អ៊ី សូមគោរពជូនពរលោក លោកស្រីដែលជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើនគ្រប់កុ្រមគ្រួសារ ធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ៗគ្នា។

Other Events

The 25th KCE Workshop

20 /

JUL

Graduation Ceremony Class of 2024

21 /

JUN

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

15 /

DEC

THE 24th KCE WORKSHOP

31 /

MAY

Are Your Ready ??

27 /

OCT

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា

25 /

MAR